Menu

 • Utama
 • http://choongchewyean.blogspot.com/2012/10/kata-hubung.html
 • Makna

Tuesday, 27 November 2012

Kata Kerja

Kata Kerja
Kata kerja merupakan golongan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja, sama ada yang berlaku atau dilakukan. Contohnya, berjalan, makan, memakan, dimakan dan sebagainya. Kata kerja terbahagi kepada, kata kerja transitif ( Perbuatan Melampau ) dan kata kerja tak transitif ( Perbuatan tidak Melampau ).


Kata Kerja Transitif

Kata kerja transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain. Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut ( objek ). Ayat yang menggunakan kata kerja transitif mesti mempunyai penyambut ( objek ). Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘ sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan contohnya mengambil, mendermakan, membacakan, menduduki, mempersilakan.

[sunting]Kata Kerja Transitif Aktif

Kata kerja transitif aktif ialah kata kerja yang mesti disertai oleh objek, iaitu kata nama dan ayatnya berbentuk aktif. Kata kerja transitif aktif menggunakan imbuhan men, men ...i, men ...kan, memper, memper...i, dan memper...kan.

[sunting]Kata Kerja Transitif Pasif

Kata kerja transitif pasif ialah kata kerja yang disertai oleh objek, dan ayatnya berbentuk pasif. Kata kerja transitif pasif menggunakan imbuhan di-.
PenyambutKata Kerja Transitif Pembuat
Radio itudidengariAtan
Burung ituditangkap olehseekor kucing
Sayur itudijual olehseorang perempuan
Ikan itudijala olehPak Abu
Surat itusedang ditulis olehbapa


[sunting]Kata Kerja Tak Transitif

Kata kerja tak transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri, tidak kepada benda atau orang lain. Kata kerja ini tidak memerlukan penyambut. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap' dan kata kerja tak transitif tak berpelengkap.

[sunting]Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap

Kata kerja ini memerlukan pelengkap. Pelengkap merupakan kata atau frasa yang melengkapkan ayat supaya tidak kelihatan tergantung dan bukannya satu objek (penyambut).
PembuatKata Kerja Tak TransitifKeterangan
Kamimandidi tasik
Diasenyumsemasa berjalan
Air sungaiberansursurut

[sunting]Kata Kerja Tak Transitif Tak Berpelengkap

Kata kerja ini tidak memerlukan penyambut mahupun pelengkap. Selalunya berada di hujung ayat.
PembuatKata Kerja Tak Transitif
Rumahnyaroboh
Radio ituberbunyi
Turunnya Union Jack itu,
Jalur Gemilang pula
berkibar

4 comments:

 1. Blog ini sangat berguna untuk pembelajaran. Tahniah!!

  ReplyDelete
 2. Info yang menarik bagi membantu PnP dalam Bahasa Melayu...

  ReplyDelete
 3. blog ini amat sesuai untuk pelajar.

  ReplyDelete